Impressionen von diesjährigen (2019) Kōdōkan kagami-biraki

Ju-no-Kata, Go-no-Kata, Seiryoku-Zen'yo Kokumin-Taiiku-no-Kata
Antworten
Antworten